entreprenörsdrivsbloggen

entreprenörsdrivsbloggen

Om bloggen

Vi vänder oss till alla småföretag, företagare och entreprenörer. Vi vill verka för att skapa tillväxt i våra företag. Bloggen är den skrivna versionen av vår podcast entreprenörsdriv. Vi diskuterar företagandet, drivkrafter och entrepenörsskap blandat med intressanta gäster. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter och ge många tips! Nytt poddavsnitt kommer alltid ut en gång per vecka, oftast på söndag eftermiddag. Ibland kommer fler avsnitt per vecka. Du kan prenumerera på oss i Itunes, Acast, Sticher eller andra poddcastläsare. Följ oss även på Instagram, Facebook och Twitter så missar du inget. Vill du se några filmsekvenser så kolla in vårt youtubekonto. Du kan kontakta mig på tomas@entreprenorsdriv.se

Lars Bengtsson - så fungerar startupverksamheten i Sverige

FörändringsarbetePosted by Tomas Tränkner Mon, October 12, 2015 17:51:41

Det handlar om teknikföretag som vill växa.

Lars Bengtsson berättar:

Detta är LEAD
Lead är en företagsinkubator, som är lite specialiserad. Ursprunget till LEAD är ett initativ som som kom från regeringen i mitten av 90-talet, då man konstaterade att Sverige satsar väldigt mycket pengar på forskning av olika slag. Men det var förhållandevis lite av det som kom ut i kommersiell nytta. Man ville göra en satsning på att få mer kommersialisering av forskningsresultat som kommer fram från högskolor och statliga institut.

Då avsatte man lite pengar för att finansiera de här bolagens tidigaste fas. I den fasen är det väldigt svårt att hitta riskvilligt kapital. Anledningen är att riskerna i dessa företag är stora, man har ingen färdig produkt, en stor teknisk risk, inga kunder, en stor kommersiell risk. Och man vet inte om entreprenören kommer att klara att bygga ett företag, då det är även en verksamhetsrisk. Därför är det svårt att hitta privat kapital för att satsa på detta. Då skulle staten istället gå in med pengar i det här.

Startups behövde hjälp med annat än teknik
Det andra man konstaterade var att dessa företag även behöver hjälp med kompetens, eftersom det är oerfarna människor. Då startades ett nationellt inkubatorsprogram för att delfinanserira ett antal företagsinkubatorer kring de stora unviersitetssätena och LEAD är ett av dem.

Idag är LEAD ägt av Linköpings Universitet och det finansieras fortfarande av det nationella programmet och av Linköpings och Norrköpings kommun. Syftet är att vi skall få nya och starka teknikföretag i Sverige , för att vi skall kunna axla den roll som Ericsson, ABB, Volvo SKF mm har haft. För dessa hundraåriga företag ger inte tillväxten längre, och då skall nya företag ta över.

Sveriges bästa företagsinkubator
LEAD har gått utmärkt och rankas som Sveriges bästa företagsinkubator. Dels med avseende på antal arbetstillfällen som är skapade i bolagen, skattepengar som genereras i dessa bolag och vilken uppmärksamhet dessa bolag får i media.

Den s.k. 33-listan, där NyTeknik och Affärsvärlden varje år identifierar de 33 intressantaste nya teknikföretagen i Sverige. Där har LEAD haft flest företag, nu senast fyra stycken.

Narrative ett exempel på framgång
Ett exempel på LEAD företag är Narrative som gör en kamera som kan kopplas till sociala medier Det är en liten kamera som man fäster på sin skjortkrage t.ex.. De tar en strid ström av bilder så att du kan dokumentera vad som hänt under din dag. Detta bolag får mycket uppmärksamhet och växer 100 % per år.

Ett annat exempel är AMRA som jobbar med medicinsk bildbehandling. Där kan man identifiera olika typer av fetter. Genom att ta magnetröntgenbilder kan man se hur kroppen är konstruerad och om det finns farliga fetter i kroppen.

Inget eget riskkapital
LEAD har inte själva något riskkapital och kan endast vara förmedlare till andra finansärer. För ett nytt företag som kommer till LEAD hamnar i verifieringsfasen. där kunden och kundens nytta är i fokus.

Den viktigaste frågan
Man måste förstå vem som är kunden och köparen. Vilket problem som skall lösas hos kunden. Det är först när dessa frågor är besvarade som vi på LEAD tycker att det är någon ide att lägga tid på produktutveckling. Om en produkt tas fram innan dessa svar finns riskerar att bli helt bortkastad tid.

Därefter handlar det om bolagsbygge. VI lär dem hur en styrelse skall sättas ihop, ekonomisk styrning och rapportering, säljutbildning, ekonomi och patentfrågor.

Målet är självgående företag
Vårt mål är att bolagen skall bli helt självgående. Men i början håller vi dem ganska hårt i örat, är projektledare och står för mycket av tänket. Men ju mer tiden går skall de stå mer på egna ben. Det finns en aktiv plan för detta. Man lämnar LEAD efter maximalt tre år.

Huvuddelen av LEAD-företagen har ofta ändrat ledningen i företaget under tiden på LEAD. Att ha en bra entreprenör är det viktigtaste för att få bolaget att växa. Det är bättre med en halvbra ide och en bra entreprenör, än en bra ide och en halvbra entreprenör för att få ett fungerande företag.

Vi har en huvudprocess som vi följer. Vi har en metod som vi vet fungerar, den är baserad på erfarenhet och kommer från Silicon Valley. Både Chalmers och LInköpings Universitet forskar på denna metod och bekänner sig till samma typ av tankar som vi använder oss av.

Men trots det finns det inte ett företag som är likt ett annat. Metoderna måste anpassas till företagets unika förutsättningar.

Alla företag måste jobba med verifieringsfasen
Verifieringsfasen, att identifiera kundens problem är gemensamt för alla företag oavsett bransch. För har du inte grepp på kunden och kundens problem lär det knappast bli något av företaget.

De säljare som försöker trycka på kunden sitt erbjudande utan att förstå kundens behov kanske gör en kortsiktig affär här och där, men det blir ingen framgång för sådana företag.

Vår inkubatorverksamhet fokuserar på nya tekniska innovationer, eller innovationer i affärsmodeller. Vi vill också att företagen skall vara skalbara och kunna växa fort.

Den viktigaste frågan för alla nystartade företag är kundorientering, att vara nära kunden. Om du har identifierat ett problem hos kunderna och du har en lösning på detta, då är det inte speciellt svårt att ställa frågor till företagen kring det problemet. Kunderna vill ofta hjälpa till.

Det handlar mycket om tillvägagångssättet, hur det genomförs. Det handlar inte om sälj i detta läge, snarare en behovsanalys.

Nätverkande är av stor betydelse, och dra nytta av andra resurser. På vår inkubator jobbar vi mycket med nätverkande där våra bolag kan samverka. Vi tar även in företag som är samarbetspartners i t.ex. redovisningsfrågor och patentfrågor. Att prata teknik är inte speciellt svårt för våra kunder. Men att prata marknadsföring och kundernas behov är inte lika lätt.

Viktigt med marknadsföring tidigt
I bolagsbygget är det massor av dimensioner som måste byggas. Det gäller att få en balans och den kan variera mellan olika företag. Men ganska tidigt måste du jobba med marknadsföring och varumärkesfrågor. Vad skall man förknippa bolaget med och hur skall kunderna uppfatta företaget.

Man får bara en chans att göra ett första gott intryck. I de små företagen så spelar det ingen roll vilken roll du har så är du med i marknadsföringsarbetet. Varje kontakt du har spelar roll.

Förstå kunden
Framgången i ett startupföretag handlar om att förstå kundernas problem och vem som är kund. Sen skall du presentera en lösning som mappar kundens problem. Samarbete och nätverkande är en annan framgångsfaktor.

Lyssna på hela avsnittet här.